Exit

Waardevrije evaluatie

Deze onderzoeksaanpak wordt ook wel ‘reconstructie op locatie’ genoemd. Centraal in deze aanpak is de focus op functionele en disfunctionele interactiepatronen. Met een groep medewerkers evalueren we zonder oordeel (blame free) een opvallende gebeurtenis of bijvoorbeeld een project. Dat gebeurt, door vanuit meerdere perspectieven observaties in beeld te brengen en in een tijdlijn te plaatsen.

Een waardevrije evaluatie bij klanten voeren we samen met een zogeheten Gideonsbende uit. Een Gideonsbende is een groep eigen medewerkers die de organisatie een spiegel voor kan houden. Bij grotere organisaties formeren we meer dan één Gideonsbende.

Fase 1: Waardevrije evaluatie
In deze onderzoeksaanpak onderzoeken we met medewerkers verschillende gebeurtenissen of praktijksituaties. Dat doen we vanuit meerdere perspectieven. De medewerkers onderzoeken onder onze begeleiding waardevrij de interactiepatronen die zij tijdens de onderzochte gebeurtenis(sen) gezamenlijk produceren en (onbewust onbedoeld) in stand houden.

Patronen die functioneel zijn (positief bijdragen)  en patronen die niet meer functioneel zijn (die niet meer bijdragen of zelfs hinderen), passeren de revue. Het gezamenlijk ‘zien’ van deze patronen, biedt medewerkers meteen zicht op de mogelijkheden om vergelijkbare situaties in de toekomst anders aan te kunnen pakken.

Zodra we samen weten welke patronen niet (meer) functioneel lijken te zijn, kunnen we gaan experimenteren met het aanbrengen van variatie.

Fase 2: Variatie experimenten
Naar aanleiding van de lessen van de waardevrije evaluatie, maken we de verbinding naar de mogelijkheden voor het werk van morgen. Centraal staat de vraag en beleving waar variatie (andere oplossingen) geboden kan worden. Ofwel waar medewerkers in hun eigen praktijk en in gezamenlijkheid variatie kunnen bieden op hun handelen en hun handelen daarmee beter kunnen laten bijdragen aan de gezamenlijke taak die de organisatie of een organisatieonderdeel heeft.

We ontwerpen samen met de Gideonsbende een aantal gezamenlijke én persoonlijke experimenten die door hen in de praktijk worden gebracht en waarmee men gaat oefenen. De experimenten zullen aan een aantal condities moeten voldoen om daadwerkelijk variatie op het bestaande te kunnen bieden.

Fase 3: Evaluatie en borging
In de derde fase halen we gezamenlijk op wat is geleerd in de afgelopen periode. We bespreken wat er goed is gegaan en wat er is misgegaan. Belangrijk is wat de Gideonsbende hiervan heeft geleerd. Aan de orde komt wat dit betekent voor de komende periode, wat de Gideonsbende vasthoudt, hoe zij het geleerde kunnen delen met andere collega’s, de benodigde randvoorwaarden, en wat voor nieuwe experimenten er eventueel nog meer mogelijk of misschien wel nodig zijn.

Het is mogelijk om na de derde fase de Gideonsbende, met hulp van ons, nieuwe teams in de organisatie te laten begeleiden.

De adviseurs 
Waardevrije evaluaties voeren we uit met gecertificeerde interventiekundigen.

Close
Go top