Exit

Waarderend Onderzoeken: een focus op wat werkt

Waarderend Onderzoeken (ook wel Appreciative Inquiry genoemd) is een methode die zoveel mogelijk kennis, inzichten en talenten van medewerkers gebruikt om in de toekomst succes te behalen. Waarderend Onderzoeken is daardoor een onderzoeksmethode gericht op organisatieontwikkeling. De aanpak richt zich op dat wat in de beleving van de deelnemers de organisatie succes brengt in de toekomst.  

De kerngedachte in deze aanpak: ‘Waar wil je naar toe?’ in plaats van ‘Waar wil je van af?’

Een positief geformuleerd vraagstuk

Bij Waarderend Onderzoeken wordt er in een positieve formulering een vraagstuk vastgesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de probleemanalyse waar gebruikelijke verandertrajecten mee van start gaan. De nadruk ligt op vragen als: wat gaat er goed, wanneer gaat het goed en hoe zouden we het vaker goed kunnen doen? 

Waarderend Onderzoeken combineert inzichten die mensen in hun waarde laat én hen nadrukkelijk uitnodigt om hun kwaliteiten verder te benutten. De aanpak is voor de deelnemers daardoor niet bedreigend, maar nodigt uit en inspireert.  

Voor welke vraagstukken?

Er zijn geen beperkingen als het aankomt op het soort vraagstuk dat speelt. Het kan gaan over samenwerking tussen afdelingen, werkdruk, projectmanagement, het werkklimaat, de loyaliteit van medewerkers et cetera. Misschien herken je bij deze voorbeelden al de klassieke vraagstelling die het probleem voorop stelt: hoe verbeteren we de samenwerking, hoe dringen we personeelsverloop terug of bijvoorbeeld wat moeten we doen aan het personeelsverloop?

Waarderend onderzoeken als vervolgstap

Het geeft erg veel energie om met medewerkers na een organisatiewijziging, na de introductie van een nieuwe strategie of bijvoorbeeld na een medewerkersonderzoek  in de vorm van Waarderend Onderzoeken een vraagstuk ‘op te pakken’. Mits goed voorbereid, levert dat energieke en motiverende resultaten op.

Voortgang en veranderen in vier stappen

1. Verkennen: wat gaat er goed?
In de eerste stap verkennen we met elkaar successen, talenten en condities die er al zijn. En dat doen we door op onderzoekende wijze met elkaar in gesprek te gaan.  

2. Verbeelden: wat is het gewenste toekomstbeeld?
In deze tweede stap helpen we mee om samen de gewenste toekomst op een creatieve, (ver)beeldende manier te schetsen.  

3. Vormgeven: wat is er nodig?
Nu duidelijk is wat jullie wens in de toekomst is, helpen we mee om de ambitie én een termijn te formuleren. 

4. Verwezenlijken: ambities waarmaken!
Hier gaan jullie aan de slag met experimenten, met concrete acties en projecten die helpen om jullie toekomstbeeld waar te maken.

NB: We helpen klanten met alle vier de stappen. Maar ook begeleiden we organisaties in bijvoorbeeld twee dagen in het zetten van stap één en twee.  

Ja!

Stuur mij informatie over de aanpak van BusinessWise

Na je aanvraag neemt één van onze adviseurs telefonisch of per mail contact met je op. Het liefst komen we bij je langs om jouw vraag en situatie goed door te spreken. Samen bepalen we welke aanpak het beste past. Snel daarna krijg je een passend voorstel met alle relevante informatie.

Contact

BusinessWise BV
Driebergseweg 17
3708 JA ZEIST

030 6913321
info(at)business-wise.nl

Wil je alle velden invullen?Close
Go top