Exit

Waarderend onderzoeken: een focus op wat werkt

Waarderend onderzoeken (ook wel Appreciative Inquiry genoemd) is een onderzoeksmethode waarbij zoveel mogelijk kennis, inzichten en talenten van deelnemers worden ingezet om in de toekomst het gewenste succes te behalen. Waarderend onderzoeken is gericht op organisatieontwikkeling. 

Uitgangspunt van deze aanpak: ‘Waar wil je naar toe?’ in plaats van ‘Waar wil je van af?’

Een positief geformuleerd vraagstuk

Bij Waarderend onderzoeken wordt er in een positieve formulering een vraagstuk vastgesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de probleemanalyse waar gebruikelijke verandertrajecten mee van start gaan. De nadruk ligt op vragen als: wat gaat er goed, wanneer gaat het goed en hoe zouden we het vaker goed kunnen doen? 

Waarderend onderzoeken combineert inzichten die mensen in hun waarde laat én hen stimuleert om hun kwaliteiten verder te benutten. De aanpak is voor de deelnemers daardoor niet bedreigend, maar nodigt uit en inspireert.

Voor welke vraagstukken?

Er zijn geen beperkingen als het aankomt op het soort vraagstuk dat speelt. Het kan gaan over samenwerking tussen afdelingen, werkdruk, projectmanagement, het werkklimaat, de loyaliteit van medewerkers, de manier waarop klanten of cliënten geholpen worden et cetera. Misschien herken je bij deze voorbeelden al de klassieke vraagstelling die het probleem voorop stelt: hoe verbeteren we de samenwerking, hoe dringen we het personeelsverloop terug, hoe verbeteren we de opbrengsten van onze projecten? Bij waarderend onderzoek gaat het om ‘waar willen we meer van’!

Het geeft veel energie om met medewerkers van tijd tot tijd, of na een medewerkersonderzoek, in de vorm van Waarderend onderzoeken een vraagstuk ‘op te pakken’. Mits goed voorbereid, levert dat energieke en motiverende resultaten op.

Waarderend onderzoeken in 6 stappen

Hieronder staan de zes V’s: de zes stappen die doorlopen worden tijdens een waarderend onderzoek.

Verkennen: waar wil je je op richten?

In de eerste stap verkennen we het centrale thema waaraan jullie aandacht willen geven. De manier waarop het thema verwoord wordt is ‘bevestigend’. Bijvoorbeeld: ‘prettig met elkaar samenwerken’ i.p.v. ‘samenwerkingsobstakels identificeren en wegnemen’.

Vertellen: wat lukt jullie?

In deze stap vertellen de deelnemers elkaar concrete verhalen over waardevolle ervaringen die passen bij het centrale thema. Hier komen successen, talenten en condities die er al zijn aan bod.

Verbeelden: wat is het gewenste toekomstbeeld?

In deze tweede stap helpen we mee om samen de ideale toekomst op een (ver)beeldende manier te schetsen. Een ideale toekomst die gebaseerd is op wat er in het verleden al gelukt is.

Vormgeven: wat is er nodig?

Samen staan we stil bij de vraag hoe de kans vergroot kan worden om de ideaalbeelden te realiseren. Hier gaat het om vragen zoal: wie kunnen erbij betrokken worden, welke middelen hebben we al en kunnen we opnieuw inzetten?

Verwezenlijken: ambities waarmaken!

Hier gaan jullie aan de slag met experimenten, met concrete acties en projecten die helpen om jullie toekomstbeeld waar te maken. Deelnemers formuleren een eerste concrete en kleine stap. Doen, in beweging komen en aan de slag gaan is belangrijker dan een plan van aanpak. Immers, pas als je in beweging komt, zie je (nieuwe) mogelijkheden.

Verantwoorden: terug naar de beginvraag

In deze stap gaat het om de vraag of het afgelegde proces een antwoord heeft gegeven op de beginvraag. Wat heeft er voor gezorgd dat het waardevol was? Hoe komt dat?

NB: We helpen klanten met alle stappen. Maar ook begeleiden we organisaties in bijvoorbeeld twee dagen in het zetten van de eerste stappen.


Wil je sparren?

Ben je benieuwd hoe Appreciative Inquiry jou kan helpen bij het vraagstuk waar jij op dit moment mee bezig bent? Je kunt gratis met ons sparren. Dat kan telefonisch maar ook in een persoonlijk gesprek.

Ja!

Stuur mij informatie over de aanpak van BusinessWise

Na je aanvraag neemt één van onze adviseurs telefonisch of per mail contact met je op. Het liefst komen we bij je langs om jouw vraag en situatie goed door te spreken. Samen bepalen we welke aanpak het beste past. Snel daarna krijg je een passend voorstel met alle relevante informatie.

Contact

BusinessWise inspiring people B.V.
Piet Mondriaanplein 13
3812 GZ Amersfoort

030 6913321
info(at)business-wise.nl

    Wil je alle velden invullen?    Jouw gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of verzoek! Lees hier meer over hoe we met jouw gegevens omgaan.

    Close
    Go top