WAARDEREND ONDERZOEKEN

– nieuwsgierig en zonder oordeel onderzoeken

+31 (0)30 691 3321

Een betere organisatie door te luisteren naar je medewerkers

WE ZIJN ERVAREN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Waarderend onderzoeken: een focus op wat werkt

Waarderend onderzoeken (ook wel Appreciative Inquiry genoemd) is een onderzoeksmethode waarbij zoveel mogelijk kennis, inzichten en talenten van deelnemers worden ingezet om in de toekomst het gewenste succes te behalen. Waarderend onderzoeken is gericht op organisatieontwikkeling. 

Uitgangspunt van deze aanpak: ‘Waar wil je naar toe?’ in plaats van ‘Waar wil je van af?’

Een positief geformuleerd vraagstuk

Bij Waarderend onderzoeken wordt er in een positieve formulering een vraagstuk vastgesteld, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de probleemanalyse waar gebruikelijke verandertrajecten mee van start gaan. De nadruk ligt op vragen als: wat gaat er goed, wanneer gaat het goed en hoe zouden we het vaker goed kunnen doen? 

Waarderend onderzoeken combineert inzichten die mensen in hun waarde laat én hen stimuleert om hun kwaliteiten verder te benutten. De aanpak is voor de deelnemers daardoor niet bedreigend, maar nodigt uit en inspireert.

Voor welke vraagstukken?

Er zijn geen beperkingen als het aankomt op het soort vraagstuk dat speelt. Het kan gaan over samenwerking tussen afdelingen, werkdruk, projectmanagement, het werkklimaat, de loyaliteit van medewerkers, de manier waarop klanten of cliënten geholpen worden et cetera. Misschien herken je bij deze voorbeelden al de klassieke vraagstelling die het probleem voorop stelt: hoe verbeteren we de samenwerking, hoe dringen we het personeelsverloop terug, hoe verbeteren we de opbrengsten van onze projecten? Bij waarderend onderzoek gaat het om ‘waar willen we meer van’!

Het geeft veel energie om met medewerkers van tijd tot tijd, of na een medewerkerstevredenheidsonderzoek, in de vorm van Waarderend onderzoeken een vraagstuk ‘op te pakken’. Mits goed voorbereid, levert dat energieke en motiverende resultaten op.

Meer weten?

Ben je benieuwd hoe Waarderend onderzoeken (Appreciative Inquiry) jou kan helpen bij het vraagstuk waar jij op dit moment mee bezig bent? Je kan gratis met ons sparren. Dat kan telefonisch maar ook in een persoonlijk gesprek.

Scroll naar top