Exit

Doorlopend medewerkersonderzoek

Afdelingen en organisatieonderdelen hebben altijd hun eigen specifieke speerpunten en thema’s. Daarom kiezen klanten steeds vaker voor een doorlopend medewerkersonderzoek (ook wel continu medewerkersonderzoek).

Zo werkt het

  • Bij doorlopend medewerkersonderzoek kunnen individuele afdelingen of organisatieonderdelen volgens hun timing deelnemen.
  • De inhoud van het onderzoek wordt op maat samengesteld. Zo kunnen enkele organisatiebrede thema’s aan bod komen maar vooral ook die onderwerpen en vragen die voor specifieke afdelingen actueel en belangrijk zijn.
  • Enkele dagen na de meting kunnen de uitkomsten al in de teams aan bod komen om samen te leren van de inzichten en naar aanleiding daarvan gezamenlijk actie te nemen.
  • We bieden professionele ondersteuning voor management én teams: van gespreksbegeleiding tot en met activerende interventies gericht op het vergroten van leer- en verbeterkansen terwijl het team met elkaar aan het werk is.

 

Doorlopend medewerkersonderzoek biedt kansen voor HRM om teams en afdelingen vraaggestuurd te ondersteunen.

 

De voordelen

  • Een helder beeld per organisatieonderdeel, afdeling of team maar ook duidelijke inzichten op organisatieniveau.
  • Eigenaarschap en tempo: een groter draagvlak en momentum om snel na het onderzoek samen aan de slag te gaan.
  • Uitermate geschikt voor kleine(re) teams waarover in de traditionele aanpak niet gerapporteerd werd i.v.m. de geringe omvang.
  • Geeft HRM functionarissen de kans om teams en afdelingen vraaggestuurd op specifieke onderwerpen te ondersteunen.
  • Frequenter feedback verzamelen vergroot het leervermogen in jouw organisatie en gaat er voor zorgen dat inzichten steeds beter omgezet worden naar blijvende verbeteringen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Ben je benieuwd naar de manier waarop we binnen jouw organisatie teams en afdelingen kunnen laten stilstaan bij wat er goed gaat en bij wat er beter kan? Voor henzelf, voor hun team, afdeling en de organisatie? Of heb je vragen naar aanleiding van de informatie hierboven? We adviseren je graag over wat in jouw geval het beste werkt.

Close
Go top