Exit

‘One size fits all’ medewerkersonderzoek voldoet niet meer

De uitdagingen waar jouw organisatie voor staat, zijn vele malen complexer dan een aantal jaar geleden. De traditionele aanpak van medewerkersonderzoek is niet meer toereikend om duidelijk te maken wat er werkelijk speelt en wat er nodig is om te verbeteren.

Traditionele onderzoeken focussen vooral op wat er fout gaat en kijken terug in plaats van vooruit. Dit kost vaak meer energie dan het oplevert! Wij geloven in de meerwaarde van innovatief medewerkersonderzoek dat optimaal past bij jouw organisatie. Met een activerende, oplossingsgerichte aanpak stellen we teams en afdelingen in staat om zelf aan de slag te gaan met dat wat voor hen belangrijk en actueel is.

Medewerkersonderzoek vóór en dóór medewerkers

Niet zelden worden medewerkers uitgenodigd om bij een medewerkersonderzoek antwoord te geven op vragen die voor hen niet relevant zijn, waarvan het belang in hun ogen vaak gering is. De vragenlijst is opgesteld door een extern adviesbureau waarbij HR en/of Directie nog wat vragen konden toevoegen. Medewerkers worden eigenlijk nooit betrokken bij de opzet van het onderzoek en de inhoud van de vragenlijst.

Maar stel je eens voor … wat zou er gebeuren als een aantal (en op termijn steeds meer) medewerkers gaan ‘onderzoeken‘? Als zij geactiveerd worden om te ontdekken wat er gaande is, wat zij zelf bijdragen aan wat er heel goed gaat of misschien ‘niet helemaal lekker loopt’? Met andere woorden: wat gebeurt er als niet één onderzoeksbureau maar een flink aantal medewerkers gaat onderzoeken? Is dat niet de essentie van onderzoek?

In een aantal varianten van ons medewerkersonderzoek creëren we mogelijkheden om gezamenlijk te ontdekken welke interactiepatronen wel en welke niet meer helpen in datgene wat de organisatie te doen staat. We zien dat deze aanpak leidt tot diepgaande, wezenlijke ontdekkingen en inzichten bij iedereen die ervoor kan zorgen dat er na het onderzoek het nodige verandert.

Medewerkersonderzoek op maat

Een medewerkersonderzoek is een goede manier om te objectiveren wat er binnen jouw organisatie speelt en wat gaat helpen om te verbeteren. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk onderzoek geen saai top-down instrument moet zijn maar een frisse manier om bottom-up te ontdekken wat wel en wat niet werkt. Lees hieronder over onze aanpak of bekijk de varianten.

Wij helpen een helder doel voor het onderzoek vast te stellen

Wat wil je met het medewerkersonderzoek bereiken: aanzetten tot reflectie of wil je specifieke veranderingen veroorzaken? Zonder een helder doel loop je het risico dat het onderzoek een doel op zich wordt i.p.v. een middel om iets te bereiken.

Wij gaan vooraf in gesprek

We spreken vooraf met HR, Directie, met enkele leidinggevenden (vaak ook met de OR) én met enkele medewerkers. Wat vindt iedereen belangrijk? Wat speelt er nou écht? Op deze manier voorkomen we blinde vlekken in het onderzoek!

Wij sluiten het onderzoek aan op jullie organisatie en wensen

Vragen die passen bij jullie organisatie, situatie en actualiteit. De vragenlijst meet precies dat wat nodig is in het licht van het onderzoeksdoel dat we samen hebben vastgesteld.

Wij geven je meer dan alleen een mooi rapport

Naast de op maat gemaakte rapportage ontvang je deskundig advies en geven we inzichten in helpende en niet (meer) helpende mechanismen en patronen in jouw organisatie.

Wij bieden veel mogelijkheden voor de opvolging van het onderzoek

Workshops voor medewerkers of leidinggevenden? Wil je op één of meer afdelingen werkvormen inzetten om tot verandering te komen? Of wil je dat het MT de mogelijkheid heeft om een ervaren organisatieadviseur te consulteren? Van toelichtingen tot en met coaching en interventies: er is veel mogelijk!

Enkele van onze varianten

Omdat geen organisatie hetzelfde is. Omdat de vraagstukken van organisaties verschillend zijn. Omdat de manieren waarop organisaties georganiseerd zijn uiteen lopen, hebben we varianten van het traditionele onderzoek ontwikkeld.

Medewerkersonderzoek voor teams

Medewerkersonderzoek dat zo is vormgegeven dat medewerkers binnen hun eigen team aan de slag kunnen met de resultaten. Aandacht voor: wat gaat er goed, wat kan beter, wat geeft energie en wat kost energie? Waar willen medewerkers zelf graag meer tijd aan besteden om te veranderen of te verbeteren?

Doorlopend medewerkersonderzoek

Een uiterst krachtig, ontwikkelingsgericht en bottom-up medewerkersonderzoek. Individuele afdelingen of organisatieonderdelen kunnen volgens hun timing deelnemen. Zij staan stil bij bijvoorbeeld het werk dat zij doen, bij de afdelingsplannen, bij wat er goed gaat en bij wat er beter kan: voor henzelf, voor hun team, afdeling en organisatie.

Gedeeltelijk niet-anoniem

Medewerkers geven -over één of meer onderwerpen- niet-anoniem hun mening. De input wordt gebruikt in interactieve besprekingen in de opvolging (al dan niet in aanwezigheid van management) waarbij we samen meningen en inzichten delen, samen ontdekken wat heel erg goed gaat en aan welke verbeteringen zij zelf graag willen werken.

Zelforganisatie en medewerkersonderzoek

Traditioneel onderzoek sluit onvoldoende aan bij de vanzelfsprekendheden van organisaties die volgens het principe van zelforganisatie werken. Bij teams in dit type organisaties is sprake van een grotere mate van autonomie. We hebben veel ervaring met onderzoek dat qua inhoud én qua vorm congruent is met de principes van zelforganisatie.

Pulse Surveys

Op een paar momenten in het jaar een ultrakorte vragenlijst. Deze kan op vooraf vastgestelde momenten verstuurd worden naar medewerkers van alle afdelingen. Het is ook mogelijk dat medewerkers zelf bepalen wanneer zij met hun afdeling willen meedoen. Bij deze laatste vorm kunnen zij eventueel ook zelf kiezen over welk onderwerp zij een vragenlijst willen ontvangen.

Verschillende devices

Uiteraard kunnen medewerkers bij alle varianten de vragenlijst invullen op hun PC, laptop, tablet of smartphone.

Vragenlijst op verschillende apparaten

Wil je het écht anders doen?

Ga dan voor een aanpak met positieve impact waarin gelijktijdig onderzocht én veranderd wordt. Een aanpak waarin niet het vraagstuk of probleem centraal staat maar waar het draait om: wat lukt er op dit moment al, waar willen we meer van? Een onderzoeksaanpak die medewerkers betrekt en betrokken maakt. Een aanpak die tevens het zelf oplossend vermogen vergroot.

Ja!

Stuur mij informatie over de aanpak van BusinessWise

Na je aanvraag neemt één van onze adviseurs telefonisch of per mail contact met je op. Het liefst komen we bij je langs om jouw vraag en situatie goed door te spreken. Samen bepalen we welke aanpak het beste past. Snel daarna krijg je een passend voorstel met alle relevante informatie.

Contact

BusinessWise BV
Driebergseweg 17
3708 JA ZEIST

030 6913321
info(at)business-wise.nl

    Wil je alle velden invullen?    Jouw gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of verzoek! Lees hier meer over hoe we met jouw gegevens omgaan.

    Close
    Go top