Exit

Dit voeg ik toe!

Dit voeg ik toe! is een instrument dat o.a. binnen de (gehandicapten) zorg wordt gebruikt. Het instrument past binnen de onderzoekende aanpak. Medewerkers onderzoeken bij Dit voeg ik toe! in dialoog binnen verschillende thema’s wat zij in hun dagelijkse werk voor cliënten toevoegen en welke ontwikkeling nodig is om meer of andere toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Wat zijn de ervaringen van medewerkers?

Hieronder vertellen vier medewerkers over hun ervaringen met Dit voeg ik toe! Wat was hun reactie toen Dit voeg ik toe! werd geïntroduceerd? Was het wéér iets dat ‘moest’ binnen de organisatie? Op welke manier werd de dialoog gevoerd en wat heeft het hen persoonlijk opgeleverd? En … heeft het hen geholpen om antwoorden te krijgen op de vraag: Wat voeg ik toe?

NB: Uit privacy overwegingen zijn hele persoonlijke inzichten waarmee medewerkers meer of andere toegevoegde waarde (willen) gaan leveren, weggelaten uit de onderstaande video.

Dit voeg ik toe! Hoe werkt het?

Dit voeg ik toe! start met een gesprek waarbij de medewerker samen met een collega onderzoekt wat voor hem belangrijk is in zijn werk en welke waarde hij wel of niet toevoegt. Medewerkers beslissen zelf wanneer zij willen deelnemen én met wie zij in dialoog hun eigen ervaringen willen onderzoeken. In deze dialoog komt aan de orde wat voor hen relevant en actueel is.

Om de dialoog te ondersteunen wordt een gesprekslijst met thema’s gebruikt. De gesprekslijst helpt om het denkproces te starten maar helpt ook mee bij de ordening van de opbrengsten van de dialoog. De kern van de ervaring wordt vastgelegd in een online gesprekslijst. Hierbij noteren medewerkers ook of verandering gewenst is om tot groei en verbetering te komen. Tenslotte geven medewerkers een score die uitdrukt hoe het gaat ten aanzien van het betreffende thema.

Als de gesprekslijst definitief is ingevuld, ontvangt de medewerker automatisch per mail de PDF-versie van zijn Dit voeg ik toe! lijst. De medewerker kan deze toevoegen aan het persoonlijk dossier en bijvoorbeeld inbrengen in teamgesprekken, in 1-op-1 gesprekken met zijn leidinggevende of in een jaargesprek.

Zelf rapporteren via het resultaten dashboard

Via een online dashboard ziet de deelnemende organisatie de eigen resultaten en maakt zij eenvoudig haar eigen rapportages. Rapportages voor Dit voeg ik toe! zijn mogelijk voor bijvoorbeeld de totale organisatie, regio’s, locaties en uiteraard ook op periode, cliënt- of klantgroep, specialisaties et cetera.

Opvolging

Ingevulde gesprekslijsten geven richting aan de ontwikkeling door medewerkers zelf. Met de opgedane inzichten kunnen zij aan de slag en/of in gesprek met collega’s, team en leidinggevende om de gewenste verandering in te zetten.

Geanonimiseerde (kwaliteits) rapportages op het niveau van bijvoorbeeld eenheid, regio en hele organisatie zijn aanleiding voor dialoog over verbetering op organisatieniveau. Vanuit de ervaringsscores komen signalen naar boven, die nader bekeken kunnen worden: ‘Wat maakt nu dat deze groep juist een hoge of lage score geeft op dit thema?’

Dit voeg ik toe! is congruent met de aanpak ‘Dit vind ik er van! 2.0‘ welke is opgenomen in het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg van de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland).

Ja!

Wil je meer weten over ‘Dit voeg ik toe!’ of over de onderzoekende aanpak?
Laat ons weten hoe we je het beste kunnen helpen.

Contact

BusinessWise inspiring people B.V.
Piet Mondriaanplein 13
3812 GZ Amersfoort

030 6913321
info(at)business-wise.nl

    Wil je alle velden invullen?


    Jouw gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of verzoek! Lees hier meer over hoe we met jouw gegevens omgaan.

    Close
    Go top