Exit

Cultuurscan: organisatiecultuur wordt tastbaar en hanteerbaar

Onze cultuurscan is een wetenschappelijk gevalideerde tool om erachter te komen wat er wel en niet in jouw organisatiecultuur werkt, wat er belangrijk is voor jou en je collega’s, hoe medewerkers de cultuur ervaren en hoe jullie de cultuur in de toekomst zouden willen zien. De cultuurscan is zowel te gebruiken voor organisatieonderdelen zoals teams, afdelingen en businessunits maar ook op de gehele organisatie.

Waarom zou je een cultuurscan uitvoeren?

Gedrag, houding en cultuur zijn belangrijke succesfactoren voor een organisatie. Hier voldoende aandacht aan schenken kan jullie als organisatie helpen om nog beter te presteren of verandertrajecten gemakkelijker te doorlopen.

Het herkennen van de huidige cultuurwaarden is krachtig. Het gaat er niet om of de cultuurwaarden goed of slecht zijn maar of deze je helpen bij de ambities die de organisatie heeft. De uitkomsten geven een concrete basis om in gesprek te gaan en te verkennen wat jouw organisatie nodig heeft in de toekomst.

Met onze online cultuurscan worden de cultuurwaarden binnen jouw organisatie op 3 niveaus duidelijk:

  • De persoonlijke waarden van de medewerkers;
  • De huidige cultuurwaarden van jouw organisatie;
  • De gewenste cultuurwaarden van jouw organisatie.

Beperkende cultuurwaarden in beeld krijgen

Naast positieve cultuurwaarden maakt onze cultuurscan ook duidelijk welke beperkende cultuurwaarden zich binnen de organisatie bevinden. Niet zelden is er een verschil tussen de waarden die een bedrijf ambieert en de werkelijk beleefde bedrijfscultuur, zoals die wordt ervaren door medewerkers.

Zijn er bijvoorbeeld ‘energie-lekken’? Denk hier bijvoorbeeld aan bureaucratie, gedoe over inefficiëntie en/of procedures en focus op de korte termijn. En waar, op welk niveau en binnen welke organisatieonderdelen zijn deze energie-lekken te vinden?

Cultuur tastbaar en hanteerbaar maken

Met onze cultuurscan wordt jouw organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt in een kort tijdsbestek op een doeltreffende wijze. De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuur- en gedragsverandering te werken.

Waarom cultuuronderzoek?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over cultuuronderzoek of cultuurtransformatie.

 

De impact van cultuuronderzoek

Een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek naar cultuur en cultuurwaarden heeft grote impact.

Close
Go top