Exit

Cultuur meten: de cultuurscan

Het loont om te investeren in organisatiecultuur, omdat organisatiecultuur vaak de reden is waarom organisaties succesvol zijn en goed presteren op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid. En het is ook in sterke mate aan cultuur te wijten als organisaties kampen met ongewenst personeelsverloop of tegenvallende resultaten.

Organisatiecultuur verwijst naar de manier waarop mensen binnen een organisatie zich intern en extern gedragen.

De effecten van een organisatiecultuur werken door in bijvoorbeeld productiviteit, personeelsbehoud en ziekteverzuim, kwaliteit, veiligheid en de tevredenheid van klanten, cliënten of studenten.

Organisatiecultuur is meetbaar en veranderbaar met een methodische aanpak.

Cultuur meten op drie niveau’s

Voor het uitvoeren van een cultuurscan gebruiken we de Barrett Waardenscan, een eenvoudig te gebruiken instrument om de persoonlijke waarden van medewerkers, de huidige cultuurwaarden én de gewenste cultuurwaarden van de organisatie in kaart te brengen.

De uitkomsten maken duidelijk in welke mate een overlap bestaat tussen deze drie niveaus. En ook óf en waar verbeteringen nodig zijn. Om vervolgens te kunnen werken aan een organisatie waarin mensen bijdragen aan dat waar de organisatie én zijzelf voor staan en aan willen werken.

Beperkende waarden
Naast positieve waarden meet het instrument ook beperkende waarden die aanwezig zijn in de organisatie, ook wel ‘entropie’ genoemd.

Culturele entropie is feitelijk de energie die verloren gaat in een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn: frustratie van medewerkers, gemopper over onhandige procedures, onduidelijkheid over de richting en ambities van de organisatie of een gevoel van psychologische onveiligheid. Voorbeelden van waarden die entropie veroorzaken zijn bijvoorbeeld bureaucratie, micro management, manipulatie en macht.

Het gemeten percentage entropie houdt direct verband met medewerkersbetrokkenheid, klanttevredenheid en het (financiële) resultaat van de organisatie.

De kracht van de Barrett Waardenscan

Met onze cultuurscan wordt jouw organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt in een kort tijdsbestek op een doeltreffende wijze. De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuurverandering en gedragsverandering te werken.
BusinessWise is gecertificeerd partner van het Barrett Values Centre. In meer dan 50 landen hebben ruim 7.000 organisaties al gebruik gemaakt van de Barrett Waardenscan.

  • De Barrett Waardenscan is eenvoudig en in korte tijd in te vullen en uit te voeren;
  • Voor de ‘invullers’ zijn de waarden waaruit gekozen kan worden eenvoudig herkenbaar. En ook achteraf is het gesprek over ‘jouw waarden’ eenvoudig;
  • De Barrett Waardenscan richt zich ook op de waarden die noodzakelijk zijn voor de maatschappelijke bijdrage van de organisatie;
  • De scan kan ook aan klanten, cliënten of studenten aangeboden worden. Hierdoor wordt ook vanuit hun perspectief input over de bestaande en gewenste cultuur verzameld;
  • Het is mogelijk om de reeds bestaande kernwaarden van de organisatie op te nemen in de Waardenscan. Hierdoor kan door de mensen binnen (en buiten) de organisatie vastgesteld worden welke en in welke mate reeds vastgestelde kernwaarden beleefd worden.

Gratis demonstratie

Om te ervaren hoe de Barrett Waardenscan werkt, kan je door op de knop hieronder te klikken gratis een zogeheten Personal Values Assessment (PVA) invullen. Deze PVA meet jouw persoonlijke waarden (niet de huidige en gewenste organisatiewaarden).

Na het invullen, ontvang je per e-mail een persoonlijk rapport met daarbij een uitleg over de resultaten en twee voorbeeldoefeningen.

  • De eerste oefening helpt je nadenken over hoe jouw drie belangrijkste waarden je handelen beïnvloeden en helpt je begrijpen waarom je bepaald gedrag vertoont als anderen in hun gedrag tegen een van deze waarden ingaan;
  • De tweede oefening helpt om na te denken over gebieden waarop je je wilt ontwikkelen of waarden die je meer zou willen naleven. Hierdoor kun je een actieplan opstellen dat je eigen ontwikkeling ondersteunt.

Deze twee voorbeeld-oefeningen zijn onderdeel van een uitgebreide reeks hulpmiddelen en oefeningen waarmee wij organisaties begeleiden in het versterken en/of transformeren van hun cultuur.

Een cultuurscan binnen een team of de gehele organisatie

Een cultuurmeting binnen een team, afdeling of de gehele organisatie betekent dat alle medewerkers, of een steekproef daarvan, de waardenscan invullen via internet.

BusinessWise begeleidt bij het samenstellen van de steekproef, de interne communicatie, de inrichting van de scan en levert achteraf een compacte of juist uitgebreide rapportage op.

De rapportage maakt aanknopingspunten voor verbeteringen of juist borging van de huidige cultuur duidelijk. Dat kunnen jullie zelf doen maar wij kunnen (als gecertificeerde Barrett Partner) daar ook in begeleiden, in een duidelijk stap-voor-stap plan, waarbij zoveel mensen kunnen meedoen als nodig is.

Jouw gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of verzoek! Lees hier meer over hoe we met jouw gegevens omgaan.

Waarom cultuuronderzoek?

Neem contact met ons op als je meer wilt weten over cultuuronderzoek of cultuurtransformatie.

 

De impact van cultuuronderzoek

Een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek naar cultuur en cultuurwaarden heeft grote impact.

Close
Go top