Exit

Als afsluiter van onze wekelijkse blog over de verschijningsvormen van personeelsverloop nog een gedachtengang over vroegtijdig verloop.

Het maakt nogal wat uit als een medewerker met zeven dienstjaren het bedrijf verlaat of dat iemand die vier maanden in dienst is het besluit neemt om te vertrekken. Een hoog (of hoger wordend) verloop in deze categorie kan duiden op een inadequaat selectieproces en/of een slecht inwerktraject. Als medewerkers vertrekken in de eerste zes tot negen maanden van hun dienstverband noemen we dit vroegtijdig verloop.

Vorige week: Functioneel versus disfunctioneel verloop

Wil je eens van gedachten wisselen met ons over het verloop binnen jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

    Wil je alle velden invullen?    Close
    Go top