Exit

Regeldruk_doorbrekenOrganisaties presteren beter als het werkplezier de primaire motor is in plaats van regels, controle en de werkdruk. Door medewerkers meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven en door hun competenties en kennis effectiever te benutten neemt de productiviteit toe. Sociale innovatie noemt men dit.

Een inspirerende case: stichting De Hoven!

Kortgeleden sprak BusinessWise Nelleke Tebra van stichting De Hoven, een VV&T organisatie in het mooie Groningen. Stichting De Hoven maakt er serieus werk van om medewerkers en cliënten weer zeggenschap te geven over hun dagelijkse werk en leven. “Niet de beperkingen, maar het werk- en leefplezier staat centraal.”

De Hoven is een organisatie met durf. Tegen de stroom in probeert zij het credo ‘terug naar de basis: de cliënt’ daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Zo heeft het project ‘Zorg Zonder Regels’ landelijke bekendheid gekregen. Hierbij zijn op drie zorgafdelingen regels en protocollen losgelaten die het alledaagse leef- en werkplezier van cliënten en medewerkers in de weg staan. Medewerkers en bewoners bepalen onder de noemer Zorg Zonder Regels zelf weer hoe hun dagen eruit zien.

Nelleke: “De Hoven wil ouderen helpen door te gaan met het leven dat zij gewend zijn. Voor ouderen is de verhuizing naar een verzorgings- of verpleeghuis zeer ingrijpend. Gewoonten die bewoners al hun hele leven hebben, moeten ze daar als gevolg van regelgeving loslaten. Je bepaalt zelf niet meer wanneer je opstaat, wat je eet en of je de volgende dag misschien nog iets van het overgebleven eten op wilt warmen. Ineens gelden er regels die de mensen thuis niet kennen en als nutteloos of onzinnig ervaren. Tóch zijn ze zo oud geworden, zonder die regels.”

Het project Zorg Zonder Regels wil in het verzorgings- en verpleeghuis zo veel mogelijk terug naar het leven dat ouderen thuis leidden. Daarom is een aantal regelsystemen buiten werking gesteld. Nelleke: “Een voorbeeld van hoe het systeem van vroegsignalering werkt: mevrouw De Vries is slecht ter been en heeft daarom een rollator. Bovendien is haar zichtvermogen niet zo goed meer. Uit het systeem van vroegsignalering komt dat mevrouw een verhoogd risico op incontinentie
heeft. Dit omdat de kans groot is dat zij het toilet niet tijdig kan vinden. Uit deze vroegsignalering volgt de verplichting mevrouw De Vries te confronteren met haar risico op incontinentie en haar te vragen incontinentiemateriaal te dragen. In Zorg Zonder Regels is de Meetweek en de Vroegsignalering vervangen door het beoordelingsvermogen van medewerkers.”

Nelleke: “Zorg Zonder Regels geeft veel energie. Medewerkers op de drie deelnemende afdelingen ervaren een hogere tevredenheid en voldoening in hun werk. De gewenste cultuuromslag (van passief-reactief naar actief en ondernemend) wordt vanuit die energie in de teams gerealiseerd. Het gaat organisch, zonder ingewikkelde veranderprojecten en altijd vanuit de gedachte: ‘wat is goed voor de bewoner.”

Meer weten?

Meer weten, of in gesprek gaan met stichting De Hoven? Kijk op www.dehoven.nl voor de contactgegevens. De Hoven levert graag haar expertise aan andere (zorg)organisaties en staat open voor verder onderzoek en het uitwisselen van ervaringen. Nelleke: “De Hoven hoopt dat VWS, de Tweede Kamer, het zorgkantoor en collega zorgaanbieders ook willen blijven werken aan ruimte om het welbevinden van bewoners te verhogen, hun kwetsbaarheid te beperken en de zorg te leveren waar zij behoefte aan hebben.”

Wil je meer weten over hoe je een medewerkersonderzoek kunt inzetten om actief aan de slag te gaan met sociale innovatie? Klik dan hier voor inspiratie. Of klik hier om informatie aan te vragen. Of bel! We zijn bereikbaar op: 030 69 13321.

Wat vind jij? Vertel hieronder hoe jij er over denkt.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close
Go top