Exit

Pulse Survey voor optimale flexibiliteit

Pulse Surveys geven je de mogelijkheid om medewerkersonderzoek volledig decentraal in te richten. Ons Pulse Survey programma bevat een grote verzameling ultrakorte vragenlijsten met elk een eigen thema of onderwerp.

Voor elk onderwerp een eigen Pulse Survey

De vragenlijsten zoomen in op een specifiek thema of op enkele specifieke thema’s. Een Pulse Survey kan zich richten op veelgebruikte onderwerpen. Maar ook minder gebruikelijke thema’s kunnen geadresseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld: mobiliteit, continu verbeteren, de (interne/externe) klant, resultaten behalen, slim samenwerken, eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid of ongewenste omgangsvormen.

Pulse Survey voor eigenaarschap over de resultaten

Decentralisatie van het medewerkersonderzoek gaat bij ons zelfs zover dat afdelingen of teams zelf kunnen bepalen op welk moment zij welke vragenlijst willen gebruiken. We zien dat teams vooraf al ideeën hebben over wanneer zij op de uitkomsten willen reflecteren.

Pulse Survey ook voor Ad Hoc onderwerpen

Soms hebben afdelingen of bedrijfsonderdelen een specifieke vraag of eigen informatiebehoefte. Ad-hoc thema’s kunnen we uiteraard ook opnemen in de vorm van een Pulse Survey.  In de regel lukt het ons om samen met jou binnen enkele dagen al de juiste vragen en formulering voor elkaar te krijgen voor een dergelijk ad-hoc thema.  

De voordelen van het werken met een Pulse Survey

  • Doordat teams zelf bepalen wanneer en waar zij op in willen zoomen, geef je een enorme boost aan eigenaarschap en geef je medewerkers in teams zelf verantwoordelijkheid.
  • Doordat teams zelf de timing van het onderzoek bepalen, gaan zij op het voor hen juiste moment aan de slag.
  • Je medewerkers gaan aan de slag met wat voor hen op dat moment belangrijk is.
  • Je houdt controle over de inhoud doordat we samen de verschillende vragenlijst modules samenstellen en aanpassen aan jouw organisatie als dat nodig is.
  • Tussen de start van de vragenlijst en het bespreken van de resultaten zitten twee weken.  Daarmee krijgen teams momentum en treden er geen vertragingen zoals vaak in het traditionele proces plaatsvindt.
  • Het vraagt minimale voorbereiding- en afstemming van HR functionarissen. De teams organiseren hun eigen onderzoek en opvolging.
Close
Go top