Exit

Onderzoekende aanpak

Als externe partner helpen we mee om medewerkers, leidinggevenden en directie samen waardevrij te laten onderzoeken wat er bijvoorbeeld ten aanzien van medewerkersbetrokkenheid speelt of waarom de interne samenwerking stroeft. Dat doen we met de zogeheten onderzoekende aanpak. Een aanpak die we leren toe te passen zodat deze gaandeweg ‘het onderzoeken’ steeds beter door jullie zelf kan worden toegepast.

Dit is niet hetzelfde als ‘een onderzoek’, een medewerkersonderzoek of klant- of cliëntenonderzoek. De traditionele scheiding tussen ‘het onderzoek’, ‘de onderzoeker’ en ‘de onderzochte’ is in een onderzoekende aanpak niet aan de orde. Ook gaat het niet over ‘het onderzoeksbureau’ en ‘de onderzochte organisatie’. En ten slotte: een aanpak is heel wat anders dan een onderzoek. Een aanpak kun je zelf leren, van een extern onderzoeksbureau blijf je meestal afhankelijk.

De onderzoekende aanpak kenmerkt zich onder andere door:

  • samen nieuwsgierig onderzoeken wat er aan de hand is;
  • met de wil om ook echt te begrijpen wat er speelt;
  • met een open houding om te ontdekken waar het aan zou kunnen liggen;
  • met een kritische blik om te toetsen ‘of het echt wel zo is’;
  • vanuit afstand en vanuit meerdere perspectieven.

De focus ligt op de relatie tussen het persoonlijk functioneren van medewerkers met de taak die zij hebben in de organisatie, in hun team naar hun klanten, studenten, leerlingen, cliënten en/of patiënten.

Onderzoekende aanpak om te leren

De effecten van de onderzoekende aanpak zijn groot. Niet alleen ontstaan er nieuwe inzichten; door samen te onderzoeken wordt duidelijk wat er allemaal anders zou kunnen (of moeten). De aanpak zet medewerkers en leidinggevenden aan tot denken, zij ontwikkelen nieuwe ideeën en waarheden en komen al doende in een lerende modus. Hierdoor vallen ‘onderzoeken’ en ‘veranderen’ samen.

Onderzoekende aanpak om te veranderen

De onderzoekende aanpak is heel erg geschikt als binnen de organisatie een verandering op gang moet komen, als het doel is om een verandering te laten ontstaan en zoveel mogelijk collega’s hiervoor te bereiken en mee te laten doen. En dat is natuurlijk wat anders dan een verandering doorvoeren! Een verandering die ontstaat vanuit gezamenlijk leren en ontdekken zal niet snel omkeerbaar zijn.

Wil je doorpraten over de onderzoekende aanpak?

We leggen graag uit hoe een onderzoekende aanpak in jouw organisatie er uit zou kunnen zien. En dan zijn we uiteraard ook erg benieuwd wat jij zou willen onderzoeken en waar de inzichten toe moeten leiden.

Close
Go top