Exit

Over een Exit Survey

Om duidelijk voor ogen te krijgen waarom medewerkers een organisatie verlaten is het verstandig een zogenaamde Exit Survey uit te voeren. Hieruit moet duidelijk worden wat de vertrekredenen zijn van deze medewerkers.

Een Exit Survey kan bestaan uit een simpel gesprek tussen de (voormalig) leidinggevende of HR-manager maar het gevaar daarbij is dat de vertrekkende medewerker niet helemaal of zelfs helemaal niet alle daadwerkelijke vertrekredenen zal benoemen.

Daarom is het verstandig een online Exit Survey uit te voeren die de vertrekkende medewerker op elk gewenst moment op elke gewenste locatie in kan vullen. De medewerker kan bijvoorbeeld thuis, in een vertrouwde omgeving, op zijn of haar gemak op een rijtje zetten waarom hij of zij weggaat. Deze informatie wordt door ons verwerkt en indien gewenst anoniem teruggekoppeld aan de organisatie.

Een ander belangrijk voordeel van deze methode is dat de Exit Survey voor elke vertrekkende medewerker hetzelfde is. Vergelijkbaar voor elk organisatieonderdeel, elke afdeling, elk team.

Inhoud van de Exit Survey

Door middel van een kritische vragenlijst wordt aan vertrokken medewerkers gevraagd om een oordeel te geven over relevante onderwerpen op het gebied van:

 • persoonlijke vertrekredenen;
 • werkgerelateerde vertrekredenen;
 • tevredenheid over onderwerpen als loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden, uitdaging, opleidingsmogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en direct leidinggevende;
 • kwalificatievragen als: vertrekt men naar een werkgever binnen of buiten de sector, voor minder – meer of eenzelfde salaris, voor hoeveel uur per week, dichter bij huis of niet etc;
 • enkele open vragen ter kwalificatie van de werkgever.

Om de vragenlijst voor de medewerkers zo herkenbaar mogelijk te maken, zullen organisatie-specifieke aspecten in de vragenlijst opgenomen worden.

Wil je meer informatie ontvangen over onze Exit Surveys?

  Wil je alle velden invullen?  Close
  Go top