Cookiemelding

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van Google Analytics en gebruikt daarvoor ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. We hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies van Clicky web analytics. Voor deze analytische cookies geldt ook dat het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd wordt. Tot slot gebruiken we analytische cookies van Bing Ads en Microsoft Clarity. Hier wordt de informatie anoniem verzameld.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en Bing Ads op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gegevens in contactformulieren
Op onze website is het mogelijk op diverse plekken informatie aan te vragen of een contactformulier in te vullen. Alle ingevulde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor het formulier ingevuld is (informatie sturen, een vraag beantwoorden, telefonisch contact opnemen). Lees hier meer over wat we met gegevens doen die in formulieren ingevuld zijn.

Scroll naar top