Exit

Personeelsverloop kost meer dan u denkt …

Read more Like this post0

Percentage personeelsverloop berekenen

Read more Like this post6

Personeelsverloopcalculator

Read more Like this post11

PERSONEELSVERLOOP KOST MEER DAN U DENKT…

Diverse onderzoeken laten zien dat de kosten voor het vervangen van een vertrokken medewerker kan variëren van 30% tot 200% van het jaarsalaris. De kosten voor vervanging van productiemedewerkers zijn van een andere omvang dan die van medewerkers met bijvoorbeeld een commerciële functie. Of van medewerkers waarvoor hoge opleidingskosten gemaakt moeten worden om hen het […]

Read more Like this post0

Vroegtijdig personeelsverloop

Als afsluiter van onze wekelijkse blog over de verschijningsvormen van personeelsverloop nog een gedachtengang over vroegtijdig verloop. Het maakt nogal wat uit als een medewerker met zeven dienstjaren het bedrijf verlaat of dat iemand die vier maanden in dienst is het besluit neemt om te vertrekken. Een hoog (of hoger wordend) verloop in deze categorie […]

Read more Like this post12

Functioneel versus disfunctioneel personeelsverloop

Goede vraag: is personeelsverloop per definitie negatief of kan het ook een positief gevolg hebben, een functie? Hieronder een antwoord: Personeelsverloop is niet per definitie disfunctioneel. Verloop kan een uiterst gezond effect hebben op het bedrijf. De loonkosten kunnen dalen, ingesleten patronen kunnen doorbroken worden of de weerstand tegen veranderingen vermindert hierdoor bijvoorbeeld. Verloop is […]

Read more Like this post4

Vermijdbaar versus onvermijdbaar personeelsverloop

Laten we er even vanuit gaat dat een medewerker uit eigen beweging weggaat bij een organisatie en niet op al dan niet staande voet ontslagen wordt. Soms is het vertrek van een medewerker onvermijdbaar. Maar ook vaak genoeg is het vermijdbaar … Er zijn genoeg voorbeelden van situaties waarin het evident is dat het vertrek […]

Read more Like this post8

Vrijwillig versus onvrijwillig personeelsverloop

Dat medewerkers de organisatie waar ze werken vroeg of laat verlaten staat buiten kijf. Soms vrijwillig maar soms ook niet … Met vrijwillig verloop wordt gedoeld op die situatie waarin een medewerker uit eigen initiatief het dienstverband beëindigt en het bedrijf verlaat. Op het eerste gezicht een duidelijke definitie, hoewel er wel een vraagteken gezet […]

Read more Like this post8

Percentage personeelsverloop berekenen

Personeelsverloop berekenen? Als je het personeelsverloop over een bepaalde periode wilt berekenen, tel je het aantal medewerkers aan het begin van die periode en aan het einde van die periode bij elkaar op en die deel je door twee. De resultante is het gemiddelde aantal medewerkers in die periode. Vervolgens deel je het aantal vertrekkers in […]

Read more Like this post4

Cultuurscan: organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar

Met onze cultuurscan wordt jouw organisatiecultuur tastbaar en hanteerbaar gemaakt in een kort tijdsbestek op een doeltreffende wijze. De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuur- en gedragsverandering te werken.

Read more Like this post0
Close
Go top