Exit

WE ZIJN VRAGENSTELLERS, DIALOOGMAKERS, VERBINDERS EN IN-GANG-ZETTERS

Wij zijn goed in onderzoeken wat er speelt tussen mensen in organisaties. We geloven in de noodzaak van maatwerk cultuur- en medewerkersonderzoek dat optimaal aansluit bij jouw organisatie.

Dat vraagt om kennis van zaken en, op bepaalde momenten, om een bijna ambachtelijke werkwijze waarin we samen met jou gaan zien en ervaren waar het binnen jouw organisatie werkelijk over gaat.

We hebben daarbij oog voor interactiepatronen die helpen of juist niet meer helpen om jullie doelen en ambities te bereiken.

WAT WE DOEN

Wij hebben verstand van zaken als het gaat om de, vaak complexe, mechanismen die binnen organisaties en tussen organisaties aan de orde zijn. We zijn al jaren actief op de onderstaande domeinen.

Medewerkersonderzoek

Altijd maatwerk waarbij we blinde vlekken in het onderzoek voorkomen. Een voor medewerkers herkenbare vragenlijst met focus op wat actueel en belangrijk is. Uitgebreide mogelijkheden om verbeterprioriteiten aan te laten geven.
Veel flexibiliteit t.a.v. rapportagemogelijkheden (overall, afdeling, team en individueel).

Cultuuronderzoek

Wetenschappelijk gevalideerd cultuuronderzoek om erachter te komen wat er wel en wat er niet in jouw organisatiecultuur werkt. Hoe ervaren medewerkers de cultuur? Hoe zien zij de cultuur graag in de toekomst? Waar ‘lekt energie weg’?
De uitkomsten geven je concrete handvatten om aan cultuur- en gedragsverandering te werken.

Waarderend onderzoeken

Een veranderaanpak met positieve impact door samen te onderzoeken. Wat werkt er op dit moment? Wat willen medewerkers in de toekomst om hun werk betrokken en zo goed mogelijk te kunnen doen? Deelnemers willen meestal snel aan de slag omdat meteen helder is wat er gedaan moet worden om de volgende stap te zetten.

Veranderen door het zelf oplossend vermogen te vergroten

We geloven in de kracht en talenten van mensen. Zij zijn in de regel prima in staat om samen vraagstukken of problemen op te lossen.

En als dat even niet meer lukt, helpen we om te ontdekken hoe dat komt. Daarvoor hebben we krachtige interventiekundige methoden tot onze beschikking om in interactie met mensen uit jouw organisatie te zoeken, soms letterlijk opnieuw te kijken naar ‘wat er is’ en naar ‘wat er gebeurt’. De collectieve inzichten die daaruit ontstaan, helpen om jullie zelf oplossend vermogen weer ‘aan te zetten’.

Interactiepatronen herkennen

We gebruiken instrumenten en methoden die helpen om zichtbaar te maken welke interactiepatronen wel en welke niet meer helpen. Daarbij laten we mensen zelf ontdekken en ervaren wat er precies gebeurt.

We gaan niet op zoek naar waar de schuld ligt of wie er iets fout heeft gedaan. Wel zoeken we naar leerpunten: wat helpt niet en wat moet behouden worden? Hierdoor ontstaan krachtige leereffecten. Deze leereffecten helpen om doorbraken te realiseren en samen blijvende veranderingen te ‘veroorzaken’.

Close
Go top